TENDER BAGI CADANGAN KERJA HIASAN DALAMAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PEJABAT PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO) DI PJ SENTRAL

Notis Kenyataan Tender (ID)

NOTIS TENDER BAGI PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT MyIPO DI PJ SENTRAL SELANGOR

01 – Notis Kenyataan Tender (Tender Semula)

Quotation Result: SB Bil. 6/2020