The final decision by Lembaga Perolehan B Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) for Tender Perkhidmatan Pelaksanaan Kemudahan Insurans Perubatan, Rawatan Klinik Pesakit Luar dan Pelan Takaful Berkelompok (Group Term Life – GTL) Kepada Warga Kerja Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dan Anggota Perbadanan which was closed on 6 February 2017 are CANCELED.

 

Prepared by:-

 

Tender Secretariat

Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)