Notis Tender MyIPO Bil: 01/2018

IKLAN TENDER 01-2018 BM

National Workshop on Technology Transfer Office and Intellectual Property (IP) Management in the framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project

Notis Sebutharga MyIPO Bil. 01/2018

KENYATAAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada:

  1. orang perseorangan; atau
  2. syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa membuat tawaran buat masa ini (Kod Bidang: 110104 Lori) bagi kerja/bekalan seperti berikut:

 

No.No. Sebutharga Harga (RM)Keterangan Sebutharga
1.Sebutharga

Bil. 01/2018

RM3.20 termasuk GST senaskahSebutharga Pelupusan Aset Alih Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO),Model HICOM / MTB150DXL (WTX 6926)
  1. Dokumen Sebutharga dan keterangan lanjut boleh diperolehi pada waktu pejabat di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Tower B, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur sepanjang waktu pejabat mulai 5 Mac 2018 – 9 Mac 2018. Bayaran bagi satu set Dokumen Sebutharga boleh dibuat secara Tunai/Wang Pos/Bank Draf atas nama Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan bayaran ini tidak akan dikembalikan.
  2. Penyebutharga dikehendaki membawa dan menunjukkan salinan asal dan salinan fotostat (tidak dikembalikan) Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan beserta Sijil Akuan Taraf Bumiputera semasa mengambil dokumen sebutharga. Dokumen Sebutharga yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantarkan ke Peti Sebutharga di alamat Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Bahagian Kewangan, Tingkat 18, Tower B, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur selewat-lewatnya pada 19 Mac 2018 (Isnin),jam 12.00 tengahari.

Arkib (Pengumuman)

Dana Harta Intelek 2018