Notis Tender MyIPO Bil: 06/2017

Iklan Tender 06-2017 BM

Penamatan Sementara IP Online Filing Bagi Prosiding Bangkangan

Berkuatkuasa mulai 15 November 2017, IP Online filing akan ditamatkan buat sementara bagi  prosiding bangkangan. Segala pemfailan berkaitan dengan prosiding bangkangan perlu dibuat secara manual.

 

Notis Sebutharga MyIPO Bil. 09/2017

IKLAN – SB Bil. 092017 – bm

YBRS. DR. NOR AZLINA BINTI ARIFFIN

YBrs. Dr. Nor Azlina binti Ariffin telah dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 1 September 2017.
Beliau memiliki Dwi Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Undang-Undang dan Shariah, Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dan Ijazah Doktor Falsafah Dalam Sains Politik dari Universiti Islam Antarabangsa.

Memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam semenjak tahun 1998 sebagai Penolong Pengarah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, beliau kini merupakan Setiausaha Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

Di MyIPO, beliau merupakan Ahli Jawatankuasa Penamaan dan Saraan dan Ahli Jawatankuasa Pelaburan.

IP SUMMER CAMP

FORUM PERDANA EHWAL ISLAM