YB_Datuk_Mohamad_Alamin_half

YBHG. DATO’ PROF. IR. DR. MOHD SALEH BIN JAAFAR

YBhg. Dato’ Prof. Ir. Dr. Mohd Saleh bin Jaafar telah dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 5 April 2019. Beliau memiliki Ph.D (Struktur) dari Universiti Sheffield, United Kingdom, MS (Struktur) dari Universiti Michigan dan BSc (Kejuruteraan Awam) dari Universiti Michigan State.

Dato’ Prof. Ir. Dr. Mohd. Saleh Jaafar kini merupakan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau memainkan peranan penting sebagai Timbalan Pengerusi dalam pembangunan Rangka Tindakan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pengajian Tinggi) dan pada masa ini melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dicadangkan dalam Rangka Tindakan khusus untuk institusi pendidikan tinggi swasta. Beliau menyelia dan mengarang dokumen transformasi ini.

Di peringkat profesional, Dato ‘Prof. Ir. Dr. Mohd. Saleh Jaafar merupakan jurutera berdaftar di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Beliau juga merupakan Fellow of the Academy of Sciences, Malaysia serta Ahli Persatuan Amerika Ahli Jurutera Awam. Beliau adalah Ahli Majlis Pengasas Pusat Sutera Eropah Universiti Consortium (ESRUC) dan Ahli Pengasas, Rangkaian Universiti Pertanian Tropika. Dato ‘Prof. Ir. Dr. Mohd. Saleh Jaafar percaya dapat mencungkil bakat serta percaya setiap orang boleh menyumbang untuk organisasi. Gaya kepimpinannya boleh diringkaskan sebagai Dengar, Belajar dan Pimpin

.