Borang dan yuran cap dagangan untuk semua prosiding bagi permohonan selepas 15 Februari 2011, serta cap dagangan yang masih dalam proses pendaftaran.

Code

Code

Perkara atau Prosiding

Fi E-Pemfailan(RM)

Fi Pemfailan Manual(RM)

SDSDContoh Akuan Bersumpah
SD(E)SD(E)Contoh Akuan Bersumpah (Expedited)
TM1TM1
Borang pemberian kuasa dan permintaan untuk mencatat, mengubah atau mengganti alamat penyampaian
40
45
TM5TM5
Permohonan bagi pendaftaran suatu cap (prosedur permohonan) Bagi siri cap dagangan – Setiap siri :
330
50
370
50
TM5ATM5APermintaan bagi kelulusan pemeriksaan dipercepatkan suatu permohonan cap dagangan
200
250
TM5BTM5BPermintaan bagi pemeriksaan dipercepatkan suatu permohonan cap dagangan
1,060
1,200
TM6TM6
Permintaan bagi pernyataan alasan keputusan
650
700
TM7TM7
Notis bangkangan
600
650
TM8TM8Pernyataan balas kepada suatu notis bangkangan
400
440
TM9TM9Notis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran
630
680
TM9ATM9ANotis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran ex-parte
150
170
TM25TM25
Permintaan bagi perakuan Pendaftar selain daripada perakuan pendaftaran
130140
TM26TM26
Permintaan untuk membetulkan kesilapan perkeranian dalam permohonan atau kebenaran untuk meminda permohonan untuk pendaftaran
130
140
TM27TM27Permohonan pelanjutan masa:
(Sebulan:)
70
130

80
140

TM27ATM27APermohonan pelanjutan masa:(untuk prosiding Bangkangan)
(Sebulan:)
70
130
80
140
TM31TM31
Permintaan bagi pengiklanan cap dagangan
600
650