PROGRAM SUPER IDEA (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): DIDIK PELAJAR BERINOVASI DAN BERKREATIVITI


25 Jun 2024 – MyIPO telah mengadakan Program Super IDEA (Innovators & Entrepreneurs Assemble), yang telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik dan Teknikal) MyIPO, YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff di Kolej Vokasional Seberang Perai Pulau Pinang. Program ini merupakan sebahagian daripada sambutan Hari Harta Intelek Negara 2024 (HHIN2024) dan telah diadakan di sekolah yang terpilih berhampiran dengan Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan MyIPO.
Melalui inisiatif ini, MyIPO berharap dapat mewujudkan generasi yang menghargai dan memahami kepentingan harta intelek, seiring dengan visi Kerajaan untuk membangunkan masyarakat yang berilmu, kreatif, dan inovatif.
Terima kasih kepada Kolej Vokasional Seberang Perai Pulau Pinang selaku tuan rumah atas kerjasama bagi memberi ruang kepada MyIPO untuk mengadakan program ini.

SUPER IDEA PROGRAM (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): NURTURING STUDENT INNOVATION AND CREATIVITY


25 June 2024 – MyIPO has organized the Super IDEA Program (Innovators & Entrepreneurs Assemble), which was officiated by the Deputy Director General (Strategic and Technical) of MyIPO, YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, at the Seberang Perai Vocational College, Penang. This program is part of the National Intellectual Property Day 2024 (HHIN2024) celebrations and has been conducted in selected schools near MyIPO’s Headquarters and Branch Offices.
Through this initiative, MyIPO hopes to cultivate a generation that values and understands the importance of intellectual property, in line with the Government’s vision of developing a knowledgeable, creative, and innovative society.
Thank you to the Seberang Perai Vocational College, Penang, for hosting and collaborating with MyIPO to facilitate this program.