BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA INTELEK

No.

Name Position

E-mail @myipo.gov.my

Ext. No.
[Prefix: 603-7490 XXXX]

1

NORANISAH BINTI ABAS

PENGARAH

anisah

2

NUR SOLEHA BINTI MD YUSHOF

PEGAWAI HARTA INTELEK

soleha

2861

3

NURULATHIRAH BINTI DAGANG

PEGAWAI HARTA INTELEK

nurulathirah

2862

4

SYAHZAL EZHAN BIN MANJAL

PEGAWAI HARTA INTELEK

khairul

2863

5

FAEZAH BINTI MOHAMAT SAMAN

PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK

faezah

2864