CAWANGAN ZON UTARA (PULAU PINANG)

No.

Name Position

E-mail @myipo.gov.my

Ext. No.
[Prefix: 604-240 XXXX]

1

MOHD RADHI BIN AHMAD

PENGARAH

radhi

1908

2

MOHAMAD ZULKARNIAN BIN SUPIAN

PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK

zulkarnian

1901

3

MOHD HAFIDZEE BIN HAZAMI

PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK

hafidzee

1905

4

SITI NORRA BINTI RAZALLI

PEMBANTU HARTA INTELEK

norra

1902

5

NURHANANI

PEMBANTU HARTA INTELEK

1903

6

KAUNTER

1900

7

FAKSIMILI MASUK DAN KELUAR

1910