KUNJUNGAN HORMAT KEDUTAAN PERANCIS


18 Mac 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Kedutaan Perancis yang diketuai oleh Regional Agri-Food Counsellor, Tuan Philippe Lintanf. Sesi ini telah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin untuk membincangkan tentang potensi kerjasama antara kedua-dua belah pihak.
Turut hadir, Penolong Ketua Pengarah (Pentadbiran & Kewangan), Encik Razhuan Hussin, Penolong Ketua Pengarah (Pendaftaran & Pematuhan), Puan Sharifah Nadiah Syed Syeikh dan Pengurus Hubungan Institusi Kedutaan Perancis, Encik Firdaus Norazmar.

VISIT FROM THE FRENCH EMBASSY


18 March 2024 – MyIPO received a courtesy visit from the French Embassy led by the Regional Agri-Food Counsellor, Mr. Philippe Lintanf. This session was chaired by the Director-General of MyIPO, Mr. Kamal Kormin, to discuss the potential cooperation between both parties.
Also present were the Assistant Director-General (Administration & Finance), Mr. Razhuan Hussin, Assistant Director-General (Registration & Compliance), Ms. Sharifah Nadiah Syed Syeikh, and the Institutional Relations Manager of the French Embassy, Mr. Firdaus Norazmar.