KUNJUNGAN HORMAT MyIPO KE KEMENTERIAN KOMUNIKASI (KKOM)


22 April 2024 – Delegasi MyIPO yang diketuai oleh Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Komunikasi, YB Tuan Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil untuk membuka ruang dan lembaran baharu dalam jalinan kerjasama strategik dua hala antara MyIPO dan KKOM. Pertemuan ini juga adalah di atas dasar memperluaskan perkongsian ilmu mengenai organisasi dan pemahaman berkaitan harta intelek.
Turut hadir, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff; Ketua Komunikasi Korporat, En. Akhtar Sahari dan Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran MyIPO, Puan Noranisah Abas.

COURTESY VISIT BY MyIPO TO THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS


22 April 2024 – The delegation from MyIPO, led by the Chairman of MyIPO, Mr. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, paid a courtesy visit to the Minister of Communications, YB Tuan Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil, to open up new avenues and chapters in the bilateral strategic cooperation between MyIPO and the Ministry. This meeting also aimed at expanding the sharing of knowledge about the organizations and understanding related to intellectual property.
Also present were the Deputy Director-General (Strategic & Technical) of MyIPO, Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff; Head of Corporate Communication Division of MyIPO, Mr. Akhtar Sahari, and Director of Business Development and Marketing Division of MyIPO, Ms. Noranisah Abas.