KUNJUNGAN HORMAT PUSAT INOVASI TEKNOLOGI ISLAM (IICT), UNIVERSITI ISLAM SELANGOR KE MyIPO


9 Mei 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Pusat Inovasi Teknologi Islam (IICT), Universiti Islam Selangor (UIS) yang diketuai oleh YBrs. Tuan Khirulnizam Abd. Rahman, Pengarah Pusat Inovasi Teknologi Islam (IICT), UIS. Sesi ini telah dipengerusikan oleh Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain yang bertujuan untuk berbincang mengenai jalinan kerjasama antara kedua-dua belah pihak. Pertemuan ini juga adalah di atas dasar memperluaskan perkongsian ilmu mengenai organisasi dan pemahaman berkaitan harta intelek.
Turut hadir, Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin dan Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran), Tn. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Ketua Unit Pembangunan Sistem dan Aplikasi, IICT, UIS, Dr. Syarbaini Ahmad dan Koordinator, Pusat Pembelajaran UIS, Dr. Siti Zaharah Mohid.

COURTESY VISIT FROM PUSAT INOVASI TEKNOLOGI ISLAM (IICT), UNIVERSITI ISLAM SELANGOR


9 May 2024 – MyIPO received a courtesy visit from the Islamic Technology Innovation Center (IICT), Universiti Islam Selangor (UIS) led by Mr. Khirulnizam Abd. Rahman, Director of the Islamic Technology Innovation Center (IICT), UIS. This session was chaired by the Chairman of MyIPO, Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain to discuss cooperation between both parties. The meeting also aimed to share knowledge about the organization and understanding of intellectual property.
MyIPO received a courtesy visit from the Islamic Technology Innovation Center (IICT), Universiti Islam Selangor (UIS) led by Mr. Khirulnizam Abd. Rahman, Director of the Islamic Technology Innovation Center (IICT), UIS. This session was chaired by the Chairman of MyIPO, Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain to discuss cooperation between both parties. The meeting also aimed to share knowledge about the organization and understanding of intellectual property.