KUNJUNGAN HORMAT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) KE MyIPO


15 Mei 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang diketuai oleh YBrs. Dr. Bamini KPD Balakrishnan. Sesi ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, YBrs. Pn. Yusnieza Syarmila Yusoff yang bertujuan untuk berbincang mengenai jalinan kerjasama antara kedua-dua belah pihak. Pertemuan ini juga adalah di atas dasar memperluaskan perkongsian ilmu mengenai organisasi serta program EXCOCIPTA yang akan diadakan pada Julai ini.
Turut hadir, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran), En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Penolong Ketua Pengarah (Pentadbiran & Kewangan), En. Razhuan Hussin dan Penolong Ketua Pengarah (Pendaftaran & Pematuhan), Pn. Sharifah Nadiah Syed Sheikh.

COURTESY VISIT FROM UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) TO MyIPO


15 May 2024 – MyIPO received a courtesy visit from Universiti Malaysia Sabah (UMS), led by YBrs. Dr. Bamini KPD Balakrishnan. The session was chaired by the Deputy Director General (Strategic & Technical) of MyIPO, YBrs. Pn. Yusnieza Syarmila Yusoff, and aimed to discuss potential collaborations between both parties. This meeting was also intended to expand knowledge sharing about the organization and the upcoming EXCOCIPTA program scheduled for July.
Also in attendance were Assistant Director General (Planning, Business Development & Marketing), En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Assistant Director General (Administration & Finance), En. Razhuan Hussin, and Assistant Director General (Registration & Compliance), Pn. Sharifah Nadiah Syed Sheikh.