KUNJUNGAN HORMAT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA) KE MyIPO


22 Februari 2024 – Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain. Delegasi UniSZA telah diketuai oleh YBhg. Prof. Dato’ Dr. Fadzli bin Adam, Naib Canselor, UniSZA untuk berbincang mengenai jalinan kerjasama strategik dua hala antara UniSZA dan MyIPO. Pertemuan ini juga adalah di atas dasar memperluaskan perkongsian ilmu mengenai organisasi dan pemahaman berkaitan harta intelek.
Turut hadir, YBhg. Prof. Ts. Dr. Shukor bin Abd Razak, Timbalan Naib Canselor, (Penyelidikan & Inovasi), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), YBrs. Tuan Kamal Kormin, Ketua Pengarah MyIPO dan Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff.

COURTESY VISIT BY UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA) TO MyIPO


22 February 2024 – Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) paid a courtesy visit to the Chairman of MyIPO, Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain. The UniSZA delegation was led by Prof. Dato’ Dr. Fadzli bin Adam, Vice-Chancellor of UniSZA, to discuss the bilateral strategic cooperation between UniSZA and MyIPO. This meeting also aimed to expand knowledge-sharing on organizational matters and intellectual property understanding.
Also present were Prof. Ts. Dr. Shukor bin Abd Razak, Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation), Office of the Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation), Mr. Kamal Kormin, Director General of MyIPO, and Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, Deputy Director General (Strategic & Technical) of MyIPO.