LAWATAN KE PEJABAT CAWANGAN ZON TIMUR


14 Februari 2024 – Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain bersama Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran), En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor telah mengadakan lawatan ke Pejabat Cawangan Zon Timur di Kuantan, Pahang. Pengarah Pejabat Cawangan Zon Timur MyIPO telah berkongsi sedikit sebanyak berkenaan inisiatif-inisiatif baharu di cawangan ini dan aktiviti serta program yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan harta intelek di kalangan usahawan dan masyarakat..
Hadir sama, Pengarah Kanan Akademi Harta Intelek MyIPO, En. Mohd Faiizudin Mohd Sharuji.

VISIT TO THE EASTERN REGION BRANCH OFFICE


14 February 2024 – The Chairman of MyIPO, Mr. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, together with the Deputy Director-General (Planning, Business Development, and Marketing), Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, conducted a visit to the Eastern Region Branch Office in Kuantan, Pahang. The Director of the Eastern Region Branch Office of MyIPO shared some insights into the new initiatives at this branch and the activities and programs conducted to raise awareness about the importance of intellectual property among entrepreneurs and the community.
Also present was the Senior Director of the Intellectual Property Academy of MyIPO, Mr. Mohd Faiizudin Mohd Sharuji.