LAWATAN KERJA PENGERUSI PERBADANAN KE PEJABAT MyIPO ZON UTARA


16 Mei 2024 – Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain bersama Anggota Perbadanan MyIPO, YBrs. Tuan Muhamad Khairul Mohd Ali telah mengadakan lawatan ke Pejabat MyIPO Cawangan Zon Utara di Pulau Pinang. Pengarah Pejabat Cawangan Zon Utara, En. Mohd Radhi Ahmad telah berkongsi sedikit sebanyak berkenaan inisiatif-inisiatif baharu di cawangan ini dan aktiviti serta program yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan harta intelek di kalangan usahawan dan masyarakat.
Hadir sama, En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran) MyIPO.

OFFICIAL VISIT OF THE MyIPO CHAIRMAN TO THE NORTHERN ZONE OFFICE


16 May 2024 – The Chairman of MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, along with MyIPO Corporation Member, YBrs. Tuan Muhamad Khairul Mohd Ali, visited the Northern Zone Branch Office of MyIPO in Penang. During the visit, the Director of the Northern Zone Branch, En. Mohd Radhi Ahmad, provided an overview of the new initiatives being implemented at the branch as well as the various activities and programs aimed at raising awareness about the importance of intellectual property among entrepreneurs and the general public.
Also in attendance was En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Assistant Director General (Planning, Business Development & Marketing) of MyIPO.