MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2023


29 Februari 2024 – Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPDN & Agensi Tahun 2023 telah berlangsung tempoh hari di Dewan De’ Seri Endon, Puspanitapuri, Putrajaya. Majlis ini telah disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, YB Datuk Armizan Mohd Ali untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada pegawai perkhidmatan awam yang telah menunjukkan prestasi perkhidmatan yang cemerlang..
Tahniah kepada 35 orang pegawai MyIPO yang menerima anugerah ini. Semoga pengiktirafan ini akan menanam semangat dan memberi inspirasi kepada semua anggota warga MyIPO untuk terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang, menjadi contoh teladan bagi rakan sekerja mereka.
Turut hadir, Ketua Setiausaha KPDN, YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, Timbalan Ketua Setiausaha (Pendayaupayaan Pengguna) KPDN, YBhg. Dato’ Zakaria Shaaban, dan Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin.

MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2023


29 February 2024 – The Excellent Service Award Ceremony for the year 2023 by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDN) & Agencies was held earlier today at the De’ Seri Endon Hall, Puspanitapuri, Putrajaya. The ceremony was officiated by the Minister of Domestic Trade and Cost of Living, YB Datuk Armizan Mohd Ali, to honor and recognize public service officers who have demonstrated outstanding service performance.
Congratulations to the 35 MyIPO officers who received this award. May this recognition instill motivation and inspiration for all MyIPO members to continue providing excellent service, setting an example for their colleagues.
Also present were the Secretary-General of KPDN, YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, the Deputy Secretary-General (Consumer Empowerment) of KPDN, YBhg. Dato’ Zakaria Shaaban, and the Director-General of MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin.