MAJLIS PELUNCURAN PORTAL IPR MARKETPLACE 2.0


18 Januari 2024 – MyIPO hari ini telah melancarkan Portal IPR Marketplace 2.0, sebuah platform e-dagang yang menyediakan akses kepada pemilik harta intelek untuk meluaskan pasaran inovasi mereka. Majlis peluncuran ini telah disempurnakan Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain.
Portal IPR Marketplace ini berfungsi sebagai platform pemasaran untuk mempromosikan aset harta intelek bagi tujuan pengkomersialan. Seiring dengan perkembangan semasa, portal ini telah ditambah baik yang membolehkan pemilik harta intelek berinteraksi secara terus dan berkolaborasi dengan pihak yang berminat menjalankan aktiviti pelesenan, francais, dan jual beli sesuatu harta intelek yang disenaraikan.
Hadir sama, Anggota-anggota Perbadanan MyIPO, Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin, rakan-rakan Strategik MyIPO dan ahli Technology Innovation Support Centre (TISC).

LAUNCH OF IPR MARKETPLACE 2.0 PORTAL


18 Januari 2024 – MyIPO launched the IPR Marketplace 2.0 Portal, an e-commerce platform providing access for intellectual property owners to expand the market for their innovations. The launch event was officiated by the Chairman of MyIPO, Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain.
The IPR Marketplace Portal serves as a marketing platform to promote intellectual property assets for commercialization purposes. With current developments, this portal has been enhanced to allow intellectual property owners to interact directly and collaborate with interested parties in licensing, franchising, and buying and selling listed intellectual property assets.
Present at the event were members of the MyIPO Corporation, Director General of MyIPO, Mr. Kamal Kormin, MyIPO Strategic partners, and members of the Technology Innovation Support Centre (TISC).