MAJLIS PERASMIAN PROGRAM JELAJAH KARNIVAL KPDN TAHUN 2024 DI PERLIS


11 Mei 2024 – Telah berlangsung majlis perasmian Program Jelajah KPDN Tahun 2024 Peringkat Negeri Perlis yang disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, YB Datuk Armizan Mohd Ali, di Dataran Lapang Kangar Jaya, Perlis.
Penganjuran Karnival KPDN 2024 ini bertujuan untuk menggerakkan agenda besar kepenggunaan yang responsif melalui pendekatan bersemuka secara terus kepada rakyat bagi mempromosikan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan Kementerian dan Agensi kepada rakyat dalam meningkatkan kefahaman terhadap hala tuju KPDN seterusnya membina kepercayaan serta keyakinan antara Kerajaan dengan rakyat.
Turut hadir, YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, Ketua Setiausaha KPDN, YBhg. Dato’ Zakaria Shaaban, Timbalan Ketua Setiausaha (Pendayaupayaan Pengguna dan Pengurusan), YBhg. Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), dan YBrs. Tuan Kamal Kormin, Ketua Pengarah MyIPO.

OPENING CEREMONY OF THE KPDN 2024 CARNIVAL TOUR PROGRAM IN PERLIS


11 May 2024 – The opening ceremony of the KPDN 2024 Carnival Tour Program in Perlis was officiated by the Minister of Domestic Trade and Cost of Living, YB Datuk Armizan Mohd Ali, at Dataran Lapang Kangar Jaya, Perlis.
The KPDN 2024 Carnival aims to drive a significant consumer-focused agenda through direct engagement with the public, promoting the functions and services offered by the Ministry and Agencies to enhance understanding of KPDN’s direction and foster trust and confidence between the Government and the people.
Also present were YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, Secretary General of KPDN, YBhg. Dato’ Zakaria Shaaban, Deputy Secretary General (Consumer Empowerment and Management), YBhg. Datuk Roziah Abudin, Deputy Secretary General (Domestic Trade), and YBrs. Tuan Kamal Kormin, Director General of MyIPO.