MENGIKTIRAF PEMBANGUNAN MALAYSIA MADANI MELALUI ANUGERAH HARTA INTELEK NEGARA 2024


26 April 2024 – MyIPO telah menganjurkan Majlis Anugerah Harta Intelek Negara 2024 sempena sambutan Hari Harta Intelek Negara (HHIN) 2024 yang telah dirasmikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), YB Datuk Armizan Mohd Ali, bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang rakyat Malaysia dalam penghasilan harta intelek yang memberi manfaat kepada orang ramai dan negara secara keseluruhannya.
Anugerah Platinum di bawah kategori Pembangunan Lestari Harta Intelek merupakan anugerah tertinggi yang menawarkan hadiah berjumlah RM30,000, telah dimenangi oleh Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).
Selain itu, Anugerah Teknologi Hijau, Anugerah Karya Lestari, Anugerah Milenial, dan Anugerah Permata turut memberi pengiktirafan kepada harta intelek yang menonjol dalam aspek teknologi hijau, kelestarian inovasi, kreativiti, dan nilai komersial. Melalui pengiktirafan ini, MyIPO berharap dapat mendorong pencipta dan pereka cipta tempatan untuk terus menghasilkan inovasi yang bermakna bagi kemajuan negara.
Turut hadir sama, YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, Ketua Setiausaha KPDN, YBhg. Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri), YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, Pengerusi MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin, Ketua Pengarah MyIPO dan YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, Timbalan Ketua Pengarah MyIPO.

RECOGNIZING THE ADVANCEMENT OF MALAYSIA MADANI THROUGH THE NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY AWARDS 2024


26 April 2024 – MyIPO organized the National Intellectual Property Awards 2024 as part of the National Intellectual Property Day (HHIN) 2024 celebrations, officiated by the Minister of Domestic Trade and Cost of Living (KPDN), YB Datuk Armizan Mohd Ali. The event aimed to recognize the outstanding achievements of Malaysians in creating intellectual property that contributes significantly to the welfare of the public and the nation as a whole.
The prestigious Platinum Award, presented under the Sustainable Intellectual Property Development category and offering a prize of RM30,000, was awarded to Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) for their outstanding contributions.
Furthermore, the Green Technology Award, Sustainable Creation Award, Millennial Award, and Gem Award also recognize intellectual property that excels in green technology, sustainable innovation, creativity, and commercial value. Through this recognition, MyIPO seeks to inspire and encourage local creators and innovators to continue producing meaningful innovations for the advancement of the nation.
Also present were YBhg. Dato’ Seri Mohd Sayuthi Bakar, Secretary General of KPDN, YBhg. Datuk Roziah Abudin, Deputy Secretary General (Domestic Trade Development), YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, Chairman of MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin, Director General of MyIPO, and YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, Deputy Director General of MyIPO.