MESYUARAT BAGI MEMBINCANGKAN KERJASAMA BERKAITAN HARTA INTELEK NEGARA BERSAMA MOSTI


5 April 2024 – MyIPO telah mengadakan mesyuarat bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang diketuai oleh Setiausaha Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D, MOSTI, YBrs. Tuan Boniface Anak Edwin Manung. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin untuk membincangkan peluang jalinan kerjasama strategik yang boleh diterokai antara MyIPO dan MOSTI dalam mengukuhkan lagi ekosistem harta intelek selain usaha pengkomersialan harta intelek di Malaysia.
Hadir sama, Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D, MOSTI, Puan Fairul Azida Shahabudin dan Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff serta pengurusan kanan kedua belah pihak.

MEETING TO DISCUSS NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION WITH MOSTI


5 April 2024 – MyIPO held a meeting with the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) chaired by the Head of the Technology Transfer and R&D Commercialization Division, MOSTI, Mr. Boniface Anak Edwin Manung. The meeting was chaired by MyIPO’s Director General, Mr. Kamal Kormin, to discuss strategic collaboration opportunities that can be explored between MyIPO and MOSTI in further strengthening the intellectual property ecosystem and intellectual property commercialization efforts in Malaysia.
Also in attendance were the Deputy Secretary of the Technology Transfer and R&D Commercialization Division, MOSTI, Ms. Fairul Azida Shahabudin, and MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, as well as senior management from both sides.