PERBINCANGAN DAN SESI LIBAT URUS DI ANTARA MyIPO DAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION OF MALAYSIA (PhAMA)


8 Mac 2024 – MyIPO telah mengadakan perbincangan dan sesi libat urus bersama Pharmaceutical Assocication (PhAMA). Sesi ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff yang bertujuan untuk menjelaskan dan membincangkan pelbagai isu berkaitan harta intelek, khususnya dalam bidang farmaseutikal.
Turut hadir Pengarah Eksekutif PhAMA Puan Li Jin Chan, dan Pengurus, Polisi PhAMA, Puan Jessie Leow.

DISCUSSION AND ENGAGEMENT SESSION BETWEEN MyIPO AND THE PHARMACEUTICAL ASSOCIATION OF MALAYSIA (PhAMA)


8 March 2024 – MyIPO convened a discussion and engagement session with the Pharmaceutical Association of Malaysia (PhAMA). Chaired by MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, the session aimed to address and deliberate on various intellectual property issues, particularly in the pharmaceutical sector.
Also in attendance were PhAMA’s Executive Director, Ms. Li Jin Chan, and PhAMA’s Policy Manager, Ms. Jessie Leow.