PERHIMPUNAN BULANAN MyIPO DAN AMANAT TAHUN BARU


29 Januari 2024 – Telah berlangsung Majlis Perhimpunan Bulanan dan Amanat Tahun Baru MyIPO di Menara MyIPO, PJ Sentral. Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain dalam amanatnya berkongsi tentang perancangan terhadap pelbagai aspek berkaitan dengan operasi MyIPO, termasuklah pengurusan harta intelek, sistem penyampaian dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi prestasi organisasi.
Selain itu, turut dikongsikan pencapaian MyIPO sepanjang tahun 2023 termasuklah program berterusan seperti IP2U Wanita, Jelajah IP Care, Youth Celik IP dan MoU dengan pihak-pihak berkepentingan yang dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat akan kepentingan perlindungan harta intelek.
Turut hadir, YBrs. Asmaaliff Abdul Adam, Anggota Perbadanan MyIPO, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran) MyIPO, Tn. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor; Pengarah-Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Bahagian, dan Pengarah-Pengarah Cawangan MyIPO.

MONTHLY ASSEMBLY AND NEW YEAR’S ADDRESS BY MyIPO


29 Januari 2024 – The Monthly Assembly and New Year’s Address by MyIPO were held at Menara MyIPO, PJ Sentral. The Chairman of MyIPO, Mr. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, shared plans for various aspects related to MyIPO’s operations, including intellectual property management, delivery systems, and other elements influencing organizational performance.
The address also highlighted MyIPO’s achievements in 2023, such as ongoing initiatives like IP2U Women, IP Care Outreach, Youth Celik IP, and collaborations with stakeholders to raise awareness about the importance of intellectual property protection.
Also, in attendance were Mr. Asmaaliff Abdul Adam, MyIPO Board Member, Assistant Director-General (Business Planning, Development, and Marketing) of MyIPO, Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor; Senior Directors, Department Heads, and Branch Directors from MyIPO.