PROGRAM SUPER IDEA (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): DIDIK PELAJAR BERINOVASI DAN BERKREATIVITI DI ZON SELATAN


23 April 2024 – Program Super IDEA yang diadakan di Zon Selatan telah dirasmikan oleh Puan Sharifah Nadiah Syed Sheikh, Penolong Ketua Pengarah (Pendaftaran & Pematuhan) di Sekolah Menengah Bandar Baru Uda, Johor Bahru.
Terima kasih kepada Sekolah Menengah Bandar Baru Uda, Johor Bahru selaku tuan rumah atas kerjasama bagi memberi ruang kepada MyIPO untuk mengadakan program ini.

SUPER IDEA PROGRAM (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): EDUCATING STUDENTS TO INNOVATE AND BE CREATIVE IN THE SOUTHERN ZONE


23 April 2024 – The Super IDEA Program held in the Southern Zone was officiated by Ms. Sharifah Nadiah Syed Sheikh, Assistant Director-General (Registration & Compliance) at Bandar Baru Uda Secondary School, Johor Bahru.
We extend our gratitude to Bandar Baru Uda Secondary School, Johor Bahru, for their collaboration as the host, providing space for MyIPO to conduct this program.