PROGRAM SUPER IDEA (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): DIDIK PELAJAR BERINOVASI DAN BERKREATIVITI DI ZON TENGAH


23 April 2024 – Program Super IDEA yang diadakan di Zon Tengah telah dirasmikan oleh Puan Badi’ah Abbas, Pengarah Bahagian Cap Dagangan & Petunjuk Geografi di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Keroh Melaka.
Terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Keroh Melaka selaku tuan rumah atas kerjasama bagi memberi ruang kepada MyIPO untuk mengadakan program ini.

SUPER IDEA PROGRAM (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): NURTURING INNOVATION AND CREATIVITY AMONG STUDENTS IN THE CENTRAL ZONE


23 April 2024 – The Super IDEA Program held in the Central Zone was officiated by Ms. Badi’ah Abbas, Director of the Trade Mark & Geographical Indication Division at Ayer Keroh Secondary School, Melaka.
We extend our gratitude to Ayer Keroh Secondary School, Melaka for their collaboration as the host, providing space for MyIPO to conduct this program.