PROGRAM SUPER IDEA (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): DIDIK PELAJAR BERINOVASI DAN BERKREATIVITI DI ZON TIMUR


23 April 2024 – Program Super IDEA yang diadakan di Zon Timur telah dirasmikan En. Che Nor Eswarezal Che Anuar, Pengarah Bahagian Sumber Manusia di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Kuantan.
Terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Kuantan selaku tuan rumah atas kerjasama bagi memberi ruang kepada MyIPO untuk mengadakan program ini.

SUPER IDEA PROGRAM (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): NURTURING INNOVATION AND CREATIVITY AMONG STUDENTS IN THE EASTERN ZONE


23 April 2024 – The Super IDEA Program held in the East Zone was officiated by Mr. Che Nor Eswarezal Che Anuar, Director of the Human Resources Division at Sultan Abu Bakar School, Kuantan.
We express our gratitude to Sultan Abu Bakar School, Kuantan for their collaboration as the host, providing space for MyIPO to organize this program.