PROGRAM SUPER IDEA (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): DIDIK PELAJAR BERINOVASI DAN BERKREATIVITI DI SARAWAK


23 April 2024 – Program Super IDEA yang diadakan di Sarawak telah dirasmikan oleh Tn. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran) di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat, Kuching, Sarawak.
TTerima kasih kepada Sekolah Menengah Teknik Sejingkat, Kuching, Sarawak selaku tuan rumah atas kerjasama bagi memberi ruang kepada MyIPO untuk mengadakan program ini.

SUPER IDEA PROGRAM (INNOVATORS & ENTREPRENEURS ASSEMBLE): EDUCATING STUDENTS TO INNOVATE AND BE CREATIVE IN SARAWAK


23 April 2024 – The Super IDEA Program held in Sarawak was officiated by Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Assistant Director-General (Planning, Business Development & Marketing) at Sejingkat Technical Secondary School, Kuching, Sarawak.
Special thanks to Sejingkat Technical Secondary School, Kuching, Sarawak, as the host for their cooperation in providing space for MyIPO to conduct this program.