SEMINAR PEMANTAPAN PENTADBIRAN KORPORAT KEPADA PENGURUSAN MyIPO


13 Mei 2024 – MyIPO telah mengadakan Seminar Pemantapan Pentadbiran Korporat Kepada Pengurusan MyIPO untuk memberi kefahaman terhadap pemantapan amalan tadbir urus korporat yang baik dan berakauntabiliti agar dapat membantu kemampanan MyIPO untuk jangka panjang seterusnya dapat meningkatkan keyakinan kepada semua pemegang taruh terhadap keberkesanan, kebertanggungjawaban, keupayaan dan kecekapan MyIPO.
Taklimat Tadbir Urus Korporat dan Kawalan Dalaman telah disampaikan oleh Timbalan Ketua Audit Negara (Syarikat), YBrs. Tuan Haji Roslan Abu Bakar. Manakala pengisian sesi petang bagi seminar ini diteruskan dengan taklimat tentang Etika & Integriti Korporat yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Strategi, Institut Integriti Malaysia, En. Mohd Hafizdi Che Md Akhir.
Hadir sama, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Sharmila Yusoff, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran), En. Sh. Ariffin Sh. Mohd Noor dan Penolong Ketua Pengarah (Pentadbiran & Kewangan), En. Razhuan Hussin.

CORPORATE ADMINISTRATION ENHANCEMENT SEMINAR FOR MyIPO MANAGEMENT


13 May 2024 – MyIPO organized a seminar aimed at enhancing corporate administration for MyIPO management. The seminar aimed to provide insights into improving sound corporate governance practices and accountability, thus contributing to MyIPO’s long-term sustainability and bolstering stakeholders’ confidence in its effectiveness, accountability, capability, and efficiency.
A briefing on Corporate Governance and Internal Controls was delivered by the Deputy Auditor General (Companies), Mr. Roslan Abu Bakar. Meanwhile, the afternoon session of the seminar continued with a briefing on Corporate Ethics & Integrity delivered by the Chief Strategic Officer, Malaysian Institute of Integrity, Mr. Mohd Hafizdi Che Md Akhir.
Also present were the Deputy Director General (Strategic & Technical) of MyIPO, Ms. Yusnieza Sharmila Yusoff, the Assistant Director General (Business Planning, Development & Marketing), Mr. Sh. Ariffin Sh. Mohd Noor, and the Assistant Director General (Administration & Finance), Mr. Razhuan Hussin.