SESI PERBINCANGAN BERSAMA INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN)


27 Mei 2024 – MyIPO telah mengadakan perbincangan bersama Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Kanan (Pembangunan Kompetensi), INTAN, YBrs. Puan Salinah Ismail. Sesi perjumpaan ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama INTAN dengan MyIPO di samping meneroka peluang kerjasama dan kolaborasi diantara kedua-dua organisasi, demi manfaat anggota perkhidmatan awam secara keseluruhannya.
Turut hadir, Ketua Unit Korporat dan Antarabangsa INTAN, YBrs. Dr. Treesna Nadira Johar, Pengarah Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa MyIPO, Puan Nur Mazian Mat Tahir dan Pengarah Bahagian Sumber Manusia MyIPO, Encik Che Nor Eswarezal Che Anuar.

DISCUSSION SESSION WITH THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (INTAN)


27 May 2024 – MyIPO held a discussion with the National Institute of Public Administration (INTAN) led by INTAN’s Senior Deputy Director (Competency Development), YBrs. Puan Salinah Ismail. This meeting session was chaired by MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, aimed at further strengthening the cooperative relationship between INTAN and MyIPO while exploring opportunities for collaboration and partnership between the two organizations for the benefit of public servants as a whole.
Also in attendance were INTAN’s Head of Corporate and International Unit, YBrs. Dr. Treesna Nadira Johar, MyIPO’s Director of Policy and International Relations Division, Puan Nur Mazian Mat Tahir, and MyIPO’s Director of Human Resources Division, Encik Che Nor Eswarezal Che Anuar.