SESI TAKLIMAT KEPADA ANGGOTA PERBADANAN MyIPO


26 Januari 2024 – Sesi taklimat kepada Anggota Perbadanan MyIPO yang baharu YBrs. Ts. Tuan Fauzi bin Abdullah dan YBrs. Tuan Boniface Anak Edwin Manung yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, Tuan Kamal Kormin.
Taklimat meliputi operasi keseluruhan MyIPO dan isu-isu semasa berkaitan harta intelek.
Hadir sama, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan, Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran) MyIPO, Tn. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor; Pengarah-Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Bahagian, dan Pengarah-Pengarah Cawangan MyIPO..

BRIEFING SESSION FOR MyIPO BOARD MEMBERS


26 Januari 2024 – A briefing session was held for newly appointed MyIPO Board Members, Mr. Ts. Tuan Fauzi bin Abdullah and Mr. Boniface Anak Edwin Manung, chaired by MyIPO Director General, Mr. Kamal Kormin.
The briefing covered the overall operations of MyIPO and current issues related to intellectual property.
Also present were MyIPO’s Deputy Director-General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, Assistant Director-General (Business Planning, Development, and Marketing), Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor; Senior Directors, Heads of Departments, and Branch Directors from MyIPO.