SESI TEH TARIK BERSAMA MIPA DAN BAR COUNCIL


7 Februari 2024 – Telah berlangsung Sesi Teh Tarik bersama Malaysian Intellectual Property Association (MIPA) dan BAR Council yang memberi tumpuan untuk berkongsi maklumat dan pandangan mengenai isu-isu serta perkembangan terkini dalam bidang reka bentuk perindustrian, terutamanya tentang perkembangan pindaan Akta Reka Bentuk Perindustrian.
Hasil perbincangan daripada sesi ini akan memberi panduan untuk merumuskan dasar dan inisiatif yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan reka bentuk perindustrian di Malaysia.
Hadir sama YBrs. Tuan Kamal Kormin, Ketua Pengarah MyIPO; YBrs. Tuan Ong Boo Seng, Presiden MIPA, YBrs. Tuan Foong Cheng Leong, Timbalan Pengerusi Bar Council dan YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO.

TEH TARIK SESSION WITH MIPA AND BAR COUNCIL


7 February 2024 – A Teh Tarik session was held with the Malaysian Intellectual Property Association (MIPA) and the Bar Council, focusing on sharing information and views on current issues and developments in the field of industrial design, particularly regarding the amendments to the Industrial Designs Act.
The discussions from this session will provide guidance for formulating policies and initiatives to enhance industrial design protection in Malaysia.
Present were Mr. Tuan Kamal Kormin, Director-General of MyIPO; Mr. Ong Boo Seng, President of MIPA; Mr. Foong Cheng Leong, Deputy Chairman of the Bar Council; and Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, Deputy Director-General (Strategic & Technical) of MyIPO.