SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR SEKITAR JOHOR


24 Januari 2024 – Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts.Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain telah menyampaikan sumbangan berjumlah RM40,000.00 kepada 200 orang keluarga yang terkesan akibat musibah banjir di sekitar Johor.
Sumbangan ini merupakan sebahagian daripada Tanggungjawab Sosial Korporat MyIPO. Sumbangan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka terutamanya dalam usaha pemulihan selepas bencana banjir.
Turut hadir, En. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan dan Pembangunan Perniagaan), En. Razhuan Hussin, Pengarah Kanan, Bahagian Paten & Pendaftaran dan En. Mohd Suhezey Shafie, Pengarah Cawangan Zon Selatan MyIPO.

CONTRIBUTION TO FLOOD VICTIMS AROUND JOHOR


24 Januari 2024 – The Chairman of MyIPO, Ts.Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, handed over a donation of RM40,000.00 to 200 families affected by the recent floods in the Johor area.
This contribution is part of MyIPO’s Corporate Social Responsibility. The donation is expected to alleviate their burden, especially in the efforts of recovery after the flood disaster.
Also present were Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Deputy Director General (Business Planning and Development), Mr. Razhuan Hussin, Senior Director, Patent & Registration Division, and Mr. Mohd Suhezey Shafie, Director of the Southern Zone Branch of MyIPO.