KUNJUNGAN DARIPADA JETRO SINGAPURA


16 April 2024 – MyIPO telah menerima lawatan daripada Mr. Kenji Mihara, Pengarah Harta Intelek di JETRO Singapura. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, Tuan Kamal Kormin. Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan potensi kerjasama antara kedua-dua pihak dan topik-topik penting lain termasuk inisiatif pembinaan kapasiti, inisiatif yang bertujuan untuk mengukuhkan IPR marketplace, dan prospek kerjasama antara TikTok dan MyIPO. Perbincangan ini merupakan satu langkah penting dalam memupuk kerjasama dalam memajukan inisiatif harta intelek.
Turut hadir adalah Penolong Ketua Pengarah (Pentadbiran & Kewangan) MyIPO, Encik Razhuan Hussin dan pegawai-pegawai dari Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa, MyIPO.

VISIT FROM JETRO SINGAPORE


16 April 2024 – It was a pleasure to host Mr. Kenji Mihara, Director for Intellectual Property at JETRO Singapore, in a productive meeting chaired by the Director General of MyIPO, Mr. Kamal Kormin. The meeting was aimed to discuss the potential collaboration between both parties and other significant topics including capacity building initiatives, initiatives intended at bolstering the IPR marketplace, and the prospect of collaboration between TikTok and MyIPO. These discussions mark another step forward in fostering meaningful collaborations and advancing intellectual property initiatives.
Also in attendance were the Assistant Director General (Administration & Finance) of MyIPO, Mr. Razhuan Hussin and the officers from the Policy & International Affairs Division, MyIPO.