MAJLIS PENYAMPAIAN SUMBANGAN BANTUAN ZAKAT KEPADA PELAJAR ASNAF SEMPENA PROGRAM MyIPO DI HATI


30 Jun 2024 – Prihatin dengan masyarakat yang memerlukan, MyIPO meneruskan usaha kebajikannya dengan melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) “MyIPO di Hati” melalui sumbangan zakat. Seramai 200 pelajar asnaf daripada sekitar Tanah Merah, Kelantan, menerima sumbangan zakat yang disampaikan Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain.
MyIPO komited untuk memberikan sumbangan positif kepada masyarakat dan peneraju generasi muda, terutamanya pelajar-pelajar yang masih di bangku sekolah.
Majlis yang diadakan di Maahad Ahmadi Tanah Merah Kelantan ini turut dihadiri Penolong Ketua Pengarah (Pentadbiran & Kewangan) MyIPO, En. Razhuan Hussin.

ZAKAT AID DISTRIBUTION CEREMONY FOR ASNAF STUDENTS DURING THE MyIPO DI HATI PROGRAM


30 June 2024 – In a heartfelt effort to support those in need, MyIPO has continued its charitable work through the “MyIPO di Hati” Corporate Social Responsibility (CSR) initiative by distributing zakat aid. This time, 200 asnaf students from the Tanah Merah region in Kelantan received zakat contributions, presented by the Chairman of MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain.
MyIPO is committed to making a positive impact in the community and to supporting the younger generation, especially students who are still in school.
The event, held at Maahad Ahmadi Tanah Merah, Kelantan, was also attended by the Assistant Director General (Administration & Finance) of MyIPO, En. Razhuan Hussin.