SUMBANGAN ZAKAT KEPADA PELAJAR DAN GOLONGAN ASNAF PULAU PINANG


1 Julai 2024 – Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), YB Senator Puan Hajah Fuziah Salleh telah menyampaikan sumbangan zakat daripada MyIPO kepada 200 pelajar di sekitar Permatang Pasir, Pulau Pinang. Program ini adalah anjuran Pertubuhan Kebajikan dan Amanah Mutiara Pulau Pinang.
Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain juga turut hadir mengetuai Anggota Perbadanan dan pengurusan kanan MyIPO. Sumbangan wakalah zakat ini merupakan sebahagian daripada Tanggungjawab Sosial Korporat MyIPO bagi meringankan beban keluarga serta dapat memenuhi keperluan serta kelengkapan sekolah para pelajar yang diraikan.
Turut hadir, Anggota-Anggota Perbadanan MyIPO, YBrs. Tuan Muhammad Khairul Mohd dan YBrs. Tuan Asmaaliff Abdul Adam serta Pengerusi Pertubuhan Kebajikan dan Amanah Mutiara, Encik Muhammad Suhail Abd Rahim, dan Pengarah Akademi Harta Intelek MyIPO, Encik Mohd Radhi Ahmad.

ZAKAT CONTRIBUTION TO STUDENTS AND ASNAF GROUPS IN PENANG


1 July 2024 – The Deputy Minister of Domestic Trade and Cost of Living (KPDN), YB Senator Puan Hajah Fuziah Salleh, handed over zakat donations from MyIPO to 200 students in the vicinity of Permatang Pasir, Penang. This program was organized by the Pertubuhan Kebajikan dan Amanah Mutiara Pulau Pinang.
The Chairman of MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, attended the event, leading the delegation of Corporation Members and senior management from MyIPO. This wakalah zakat donation is part of MyIPO’s Corporate Social Responsibility initiative, aimed at easing the burden on families and fulfilling the school-related needs of the celebrated students.
Also in attendance were MyIPO Corporation Members, YBrs. Tuan Muhammad Khairul Mohd and YBrs. Tuan Asmaaliff Abdul Adam, along with the Chairman of the Pertubuhan Kebajikan dan Amanah Mutiara Pulau Pinang, Mr. Muhammad Suhail Abd Rahim, and the Director of the MyIPO Intellectual Property Academy, Mr. Mohd Radhi Ahmad.