PERSIDANGAN JIWA SME 2019


30 Januari 2019 – Dato’ Mohd Roslan Mahayudin menekankan tentang kepentingan pendaftaran jenama dalam mengembangkan perniagaan di Persidangan Jiwa SME 2019 hari ini.

Ketua Pengarah MyIPO itu menarik perhatian bahawa pendaftaran jenama di MyIPO akan memberi hak eksklusif kepada pemiliknya.

“Pemilik cap dagangan yang mendaftar di MyIPO boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak yang melakukan peniruan cap dagangan mereka. Malah, boleh mendapatkan kerjasama dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal ehwal Pengguna (KPDNHEP) untuk melakukan rampasan ke atas barangan tiruan tersebut”.

Dato’ Mohd Roslan berkata harga yang dibayar untuk pendaftaran jenama bukanlah kos, malah ia sebenarnya adalah pelaburan dalam perniagaan. “Dengan pendaftaran jenama yang dibuat pada awal perniagaan, ia boleh mendatangkan pulangan besar kepada pemilik jenama setelah pelbagai usaha memperkenalkan jenama tersebut”.

Beliau turut berkongsi contoh-contoh perniagaan yang telah mendapat kedudukan yang tinggi dalam pasaran melalui eksploitasi harta intelek.