ANGGOTA PERBADANAN

YBRS. TUAN ABDUL HARIS BIN HAJI LAKAR

Ybrs. Tuan Abdul Haris bin Haji Lakar telah dilantik sebagai Anggota Perbadanan dan Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 1 Oktober 2021.

Beliau berkelayakan Diploma Pentadbiran Awam daripada INTAN dan Ijazah Sarjana Muda Sastera – Sains Politik dan Ijazah Sarjana Analisis Strategi & Keselamatan masing-masing dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1992 dan 2009.

Tuan Abdul Haris merupakan seorang Pegawai Tadbir Dan Diplomatik dan pernah berkhidmat serta menjawat pelbagai jawatan di beberapa Kementerian termasuk Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau juga pernah berkhidmat di Mahkamah Persekutuan, Majlis Keselamatan Negara dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri di Sarawak dari tahun 2010 hingga 2014. Jawatan terakhir beliau adalah Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. .