PENGUATKUASAAN AKTA HAK CIPTA (PINDAAN) 2022 MELIBATKAN TRITI MARRAKESH


30 Jun 2022 – Berkuatkuasa hari ini, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan Persatuan bagi Orang Buta Malaysia (PBOBM) diberi kuasa untuk membuat, mengimport, mengeksport dan mengeluarkan apa-apa salinan format boleh akses daripada karya hak cipta tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada pemunya hak cipta bagi keperluan orang ketidakupayaan cetakan (Print Disability Person) dan bukan berlandaskan keuntungan.

Ia berikutan pindaan yang telah dikuatkuasakan, iaitu Seksyen 4,5,6 dan 10 Akta Hak Cipta (Pindaan) 2022 bagi peruntukan melibatkan triti Marrakesh.

PNM dan PBOBM merupakan badan yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan memberi perkhidmatan dalam menyediakan salinan format boleh akses kepada orang dengan ketidakupayaan cetakan. PNM dan PBOBM juga telah diwartakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) sebagai entiti yang diberi kuasa di bawah Perintah Hak Cipta (Entiti Yang Diberi Kuasa) 2022.

Dengan berkuatkuasanya Seksyen 4,5,6 dan 10 Akta Hak Cipta (Pindaan) 2022 ini, Malaysia melalui entiti yang diberi kuasa yang diwartakan, iaitu PNM dan PBOBM dapat memberikan khidmat terbaik kepada orang dengan ketidakupayaan cetakan di negara ini dalam memperbanyakkan pengeluaran dan pengedaran salinan format boleh akses seperti karya braille, audio, percetakan besar, dan sebagainya.