Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2017


6 Mac 2018- Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2017 hari ini diadakan bersama oleh empat agensi di bawah KPDNKK iaitu MyIPO, SSM, MKM dan MyCC. Seramai 36 warga kerja MyIPO dipilih menjadi penerima APC untuk tahun 2017 setelah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang dan dedikasi. Daripada 36 warga kerja MyIPO ini, 13 adalah lelaki manakala wanita 23 orang, yang terdiri daripada pelbagai bahagian dan enam cawangan di seluruh Malaysia. Warga kerja dari sektor operasi MyIPO yang paling banyak menerima APC 2017. Semua pemenang APC dari MyIPO membawa pulang sijil penghargaan dan wang tunai RM1,000.

MyIPO menganjurkan APC setiap tahun bagi memberi penghargaan terhadap jasa dan sumbangan warga kerjanya yang menunjukkan prestasi cemerlang dan komitmen tinggi terhadap tanggungjawab yang diamanahkan. MyIPO menetapkan bahawa setiap warga kerja perlu mendapat markah sekurang-kurangnya 85 dan ke atas dalam Laporan Penilaian Prestasi dan Kompetensi sebelum layak untuk disenaraikan sebagai calon bagi penganugerahan APC. Hanya 36 yang terpilih berdasarkan kriteria APC yang menetapkan 8 peratus warga kerja untuk dianugerahkan APC setiap tahun.