ASEAN-USPTO ADVANCED WORKSHOP ON
THREE-DIMENSIONAL AND OTHER
NON-TRADITIONAL MARKS


15 Februari 2019 – MyIPO menjadi tuan rumah bagi ASEAN-USPTO Advanced Workshop on Three-Dimensional and Other Non-Traditional Marks yang dianjurkan oleh United States Patent and Trademark Office (USPTO) dan Sekretariat ASEAN.

Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Pemeriksa Cap Dagangan mengenai prosedur pemeriksaan substantif cap dagangan tiga dimensi dan cap dagangan bukan tradisional. Di samping itu, peserta dari negara-negara ASEAN berpeluang untuk berkongsi pengetahuan dan   amalan negara masing-masing dalam mengendalikan permohonan non-traditional mark dan lain-lain isu berkaitan dengan khidmat bantuan daripada pakar dari USPTO yang berpengalaman iaitu Ms Cynthia Henderson dan Ms. Attiya Malik.

Tuan Haji Mohd Shahar Osman, Timbalan Ketua Pengarah (Korporat) MyIPO yang merasmikan bengkel itu bagi pihak Ketua Pengarah MyIPO berkata perlindungan ke atas non-traditional mark adalah untuk membolehkan dunia perniagaan mendapat perlindungan harta intelek yang lebih menyeluruh.