BENGKEL ASEAN INDUSTRIAL DESIGN FORMALITIES STUDY


20 Julai 2023 – World Intellectual Property Organization (WIPO) hari ini menganjurkan “Workshop on ASEAN Industrial Design Formalities Study” di MyIPO selama dua hari bertujuan untuk berkongsi tentang objektif dan prinsip Kajian Formaliti Reka Bentuk Perindustian serta hasil dan pelan tindakan untuk masa hadapan. Laporan tersebut telah dibentangkan oleh Mrs. Jess Honculada, Penasihat Kanan daripada WIPO.