BENGKEL HAK CIPTA


15 Ogos 2017 – MyIPO telah menganjurkan Bengkel Hak Cipta di Akademi Harta Intelek.

Bengkel sehari tersebut memberi fokus terhadap system perlindungan hakcipta di Malaysia. Bengkel tersebut telah menerima penyertaan sebanyak 40 orang peserta yang bergiat aktif dalam industri hakcipta.

Antara isu yang dibangkitkan oleh para peserta adalah berkenaan penguatkuasaan perlindungan hakcipta dan bukti pemilikan mengenai keaslian karya hak cipta.