BENGKEL KESEDARAN UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HARTA INTELEK


17 Julai 2019 – MyIPO menganjurkan Bengkel Kesedaran Undang-Undang Harta Intelek dan Prosedur Pendaftaran Harta Intelek di Akademi Harta Intelek hari ini.

Seminar ini bertujuan untuk bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta mengenai undang-undang harta intelek yang berkuatkuasa di Malaysia secara lebih terperinci dan perkongsian mengenai kes-kes pelanggaran harta intelek.

Dato’ Mohd Roslan Mahayudin, Ketua Pengarah MyIPO dalam ucapannya berkata “Harta intelek merupakan game changer dan agen perubahan dalam peningkatan daya saing”. Beliau turut menyarankan untuk mengambil peluang mendapatkan perlindungan harta intelek yang sah disisi undang-undang dan membuat pembaharuan sijil perlindungan bagi produk inovasi yang dihasilkan. Tambah beliau, ianya bertujuan memelihara hak eksklusif kepada pemilik untuk membuat, mengguna, atau menjual rekaciptanya.

Para peserta bagi bengkel ini terdiri daripada pegawai-pegawai dari pelbagai Kementerian dan Agensi Kerajaan.