BENGKEL OPPOSITION PROCEDURES BERSAMA PAKAR DARIPADA EPO


Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dengan kerjasama European Patent Office (EPO) telah mengadakan bengkel pada 5 hingga 7 JULAI 2017 bertempat di Bilik Cempaka, Aras 12A, MyIPO. Bengkel tersebut telah dikendalikan oleh seorang Pakar dari EPO yang melibatkan Pegawai Pemeriksa Paten Kanan seramai 20 orang. Pakar EPO telah membincangkan Peraturan dan Prosedur Bangkangan di EPO dan pengurusan permintaan bangkangan terhadap paten yang telah diberi grant patent. Pegawai juga telah didedahkan dengan strategi menyediakan laporan terhadap keputusan yang diambil. Di samping itu pegawai telah diberi latihan mengenai beberapa contoh kes sebenar (case studies) untuk lebih memahami Prosedur Bangkangan.