BENGKEL PENGURUSAN KUALITI PEMERIKSAAN PATEN


1 November 2017 – MyIPO dengan kerjasama World Intellectual Property Organization (WIPO) telah berjaya menganjurkan Bengkel Pengurusan Kualiti Pemeriksaan Paten di Akademi Harta Intelek MyIPO.

WIPO CASE menyediakan platform untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan carian dan laporan peperiksaan di kalangan pejabat intelek tempatan (IP) yang mengambil bahagian. Objektif utamanya adalah untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan proses paten dan proses pemeriksaan yang dilakukan di pejabat paten.

Bengkel ini turut mendapat sokongan daripada Japan Patent Office (JPO), Korean Industrial Property Office (KIPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the European Patent Office (EPO).