Code Code

Perkara atau Prosiding

Fi
E-Pemfailan (RM)
Fi
E-Pemfailan Manual (RM
)
CD0 CD0
Permohonan untuk salinan sah pejabat (satu salinan)
10
Permohonan bagi pendaftaran sebagai ejen cap dagangan
1,300
1,350
Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran ejen cap dagangan
520
570
Permintaan bagi nasihat permulaan Pendaftar sama ada suatu cap boleh didaftarkan atau tidak
130
140
TM4A TM4A Permintaan untuk carian
330
360


Lain-lain borang dan yuran cap dagangan

Borang Bayaran Keperluan Lain Di Bawah Akta FI (RM)
1. Permohonan bagi menyalin dokumen pejabat dan manuskrip:

a) Sijil dari Pendaftar

b) Bukan sijil dari pendaftar

c) Cetakan komputer

10.00 setiap helai

5.00 setiap helai

5.00 setiap helai

2. Permohonan untuk mengetuai carian awam

20.00 setiap jam

3. Permit maklumat sepanjang permohonan (Hit list)

100.00 kurang dari 10 helai dan
5.00 bagi penambahan helai