Dr. Roshidah Bolhassan

YBrs. Dr. Rashidah binti Bolhassan dilantik sebagai Anggota  Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 22 April 2020.

Beliau memiliki Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Sistem Maklumat daripada Victoria Busniess School, Victoria University of Wellington, New Zealand. Beliau juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Pustaka Negeri Sarawak yang bertanggungjawab memartabatkan Pustaka Negeri Sarawak sebagai perpustakaan negeri, arkib dan tempat penyimpanan ilmu pengetahuan.

Dr. Rashidah telah menerima anugerah Beta Gamma, Sigma dari Universiti Ohio pada 1997, Excellent Service Medal dari Negeri Sarawak(1999), IFLA/OCLC Fellowship (2001), Pegawai Bintang Kenyalang (2003), Bintang Ahli Mangku Negara (2008) dan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (Emas), PPC Negeri Sarawak (2019).