ANGGOTA PERBADANAN

Dr. Roshidah Bolhassan

YBhg. Datu Dr. Hajah Rashidah binti Haji Bolhassan dilantik sebagai Anggota  Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 22 April 2020.

Beliau memiliki Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Sistem Maklumat daripada Victoria Busniess School, Victoria University of Wellington, New Zealand. Beliau sedang berkhidmat sebagai Setiausaha Tetap,
Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak.

Dr. Rashidah telah menerima anugerah Beta Gamma, Sigma dari Universiti Ohio pada 1997, Excellent Service Medal dari Negeri Sarawak(1999), IFLA/OCLC Fellowship (2001), Pegawai Bintang Kenyalang (2003), Bintang Ahli Mangku Negara (2008) dan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (Emas), PPC Negeri Sarawak (2019).