HARI INOVASI DAN KUALITI: MATRA BERINOVASI, MODAL INSAN DISEGANI DI MRSM ATM BERA, PAHANG


12 Januari 2024 – MyIPO telah menyampaikan sumbangan CSR sebanyak RM2,000 kepada MRSM ATM Bera, Pahang bersempena Hari Inovasi dan Kualiti, yang bertujuan untuk menggalakkan penghasilan inovasi di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Program ini merupakan anjuran pihak sekolah bagi menyokong usaha negara melalui program inovasi dan telah disempurnakan perasmiannya oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff.
MyIPO juga berpeluang untuk memberi taklimat kepada para pelajar MRSM tentang konsep dan kepentingan harta intelek. Melalui inisiatif ini, MyIPO berharap dapat memberi impak positif dan memperkukuhkan lagi pemahaman para pelajar tentang kepentingan harta intelek untuk membantu pembangunan generasi muda sebagai peneraju inovasi harta intelek di masa hadapan.
Turut hadir En. Mohd Nizar Idris, Pengetua MRSM ATM Bera, Pahang, Pn. Nurulhuda Sahmin, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, dan En. Norfairizam Nordin, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, MRSM ATM Bera, Pahang.

INNOVATION AND QUALITY DAY: MATRA BERINOVASI, MODAL INSAN DISEGANI AT MRSM ATM BERA, PAHANG


12 Januari 2024 – MyIPO made a CSR contribution of RM2,000 to MRSM ATM Bera, Pahang, in conjunction with the Innovation and Quality Day. The aim of this contribution is to encourage innovation among school students. The program, organized by the school, aligns with national initiatives in fostering innovation. This event was officiated by MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff.
MyIPO also had the opportunity to provide a briefing to MRSM students on the concept and importance of intellectual property. Through this outreach, MyIPO hopes to make a positive impact, enhancing students’ understanding of the vital role intellectual property plays in shaping the future.
Also present were Mr. Mohd Nizar Idris, Principal of MRSM ATM Bera, Pahang, Ms. Nurulhuda Sahmin, Deputy Principal of Talent Development, and Mr. Norfairizam Nordin, Deputy Principal of Academic Excellence, MRSM ATM Bera, Pahang.