KUNJUNGAN DARIPADA NOIR HEALTH & BEAUTY


10 Januari 2024 – MyIPO berbesar hati menerima kunjungan daripada pengasas Noir Health & Beauty, Encik Muhammad Azri Che Noh. Sesi perjumpaan ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff yang bertujuan untuk berbincang dan memahami tentang perlindungan harta intelek di Malaysia khususnya cap dagangan.

VISIT FROM NOIR HEALTH & BEAUTY


10 Januari 2024 – MyIPO is honored to receive a visit from the founder of Noir Health & Beauty, Mr. Muhammad Azri Che Noh. The meeting session was chaired by MyIPO’s Deputy Director-General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, with the aim of discussing and understanding intellectual property protection in Malaysia, , with a specific focus on trademark registration.