KUNJUNGAN HORMAT DARI KEDUTAAN JEPUN DI MALAYSIA


18 Januari 2019 – Dato’ Mohd Roslan Mahayudin, Ketua Pengarah MyIPO menerima kunjungan hormat dari Mr. Sosuke Tanaka, Pegawai Komersial, Kedutaan Jepun di Malaysia hari ini.

Mesyuarat selama satu jam itu telah membincangkan beberapa isu penting mengenai perundangan dan perlindungan harta intelek di Malaysia, terutamanya berkaitan tindakan ke atas produk tiruan.

Mesyuarat ini memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk membincangkan usaha dan inisiatif baru untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan produk cetak rompak.