KUNJUNGAN HORMAT DARIPADA HETAO INTERNATIONAL MEDIATION CENTER KE MyIPO


11 Januari 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Hetao International Mediation Center (Shenzen, China) yang diketuai oleh The Council Chairman, Ms Helen Zhu. Sesi ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, YBrs. Yusnieza Syarmila Yusoff yang bertujuan untuk berkongsi maklumat mengenai organisasi dan proses kerja melibatkan Bahagian operasi MyIPO serta proses perundangan harta intelek. Delegasi Hetao International Mediation Center turut diiringi oleh Ms. Yvonne Ong, ejen berdaftar MyIPO yang turut hadir pada sesi perbincangan ini.

COURTESY VISIT FROM HETAO INTERNATIONAL MEDIATION CENTER TO MyIPO


11 Januari 2024 – MyIPO received an esteemed visit from Hetao International Mediation Center (Shenzhen, China), led by The Council Chairman, Ms. Helen Zhu. This session was chaired by MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, with the aim of sharing information about the organization and the operational processes involving MyIPO’s operations division, as well as intellectual property legislation processes. The delegation from Hetao International Mediation Center was accompanied by Ms. Yvonne Ong, a registered agent of MyIPO, who also attended this discussion session.